član telegrama

član telegrama

član telegrama
kupite član telegrama
povećajte broj članova kanala uz najnižu cijenu i najbolju kvalitetu
imamo 2 tipa članova
1) tihi član ili lažni član
ovaj član je fiksan i maksimalno ima 10% gubitka
najbolje rješenje za nove kanale
2) Pravi članovi
ovi članovi su stvarni. pravi član ako ne voli kanal može ga ostaviti.
pravi gubitak člana 30% – 50%

kupi telegram (app) lažni član za kanal i grupu
najniža cijena počinje od 2 $
možete kupiti članove sa BITCOIN ili SKRILL.
takođe možemo povećati POST VIEW u kanalu
Ako imate pitanja, kontaktirajte nas:
https://t.me/siahgosh_support

ako trebate samo besplatnog člana telegrama (kanal)
možete preuzeti našu aplikaciju i koristiti je:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telegram.member.adder

Menu