عقد قرارداد رسمی سئو

عقد قرارداد رسمی سئو

سئو فارسی : تمامی پروژه های سئو برای اطمینان هر دو طرف بصورت قراردادی انجام می شود، این قرارداد می تواند بصورت الکترونیک نیز باشد بدین صورت که پس از ارسال پیش نویس قرارداد و تایید دو طرف قرارداد بصورت الکترونیک توسط دو طرف امضا شده و در اختیار هر دو طرف قرار می گیرد.

قرارداد رسمی سئو

در صورت درخواست مشتریان عزیز شرکت سرای تجارت دیجیتال می تواند قرارداد رسمی برای بهینه سازی سئو و دیگر خدمات با شما منعقد کند.

در صورت عقد قرارداد رسمی، ۹% بعنوان ارزش افزوده به مبلغ قرارداد اضافه می گردد.

در صورتی که نخواهید قرارداد رسمی شود، شما میتوانید قرار داد را با شخص منعقد کنید.

فرم قرارداد سئو

برای دریافت فرم قرارداد سئو ( بهینه سازی وب سایت ) بصورت مستقیم با ما در تماس باشید.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

موبایل: ۰۹۳۸۸۱۵۱۳۵۸

موبایل:۰۹۱۲۵۳۳۹۸۱۳

Menu